Wet arbeid en zorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Mate van gebondenheid

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 91c
 2. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
  Artikel 2
 3. Werkloosheidswet
  Artikel 130k
 4. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 46e
 5. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 48a
Terug naar begin van de pagina