Wet arbeid en zorg

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:1

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 5:1
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 70, 75
 3. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 19, 30, 55
 4. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 39, 45d
 5. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 4a
 6. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 19b, 21, 33l, 33m, 35b, 36a
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 629, 670, 670a
 8. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 32, 115
 9. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 10. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 26, 38
 11. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 17
 12. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 214
 13. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
  Bijlage: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 14. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 15. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:11, 3:18, 3:1a, 3:3, 3:4, 3:5, 3:7, 6:6
 16. Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
  Artikel: VIIA
 17. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 46i
 18. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: XIV
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 25
 20. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
  Artikel: X
 21. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (formalisering Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Rechterlijke Macht 2004)
  Artikel: III
 22. Ziektewet
  Artikelen: 19, 69, 76a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel 120
 2. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 62
 3. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen 17b, 17c
 4. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen 38, 39
 5. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel 16

Verwijzingen naar Afdeling 1

  Terug naar begin van de pagina