Wet arbeid en zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 5

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikel: 87b
  2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
    Artikelen: 635, 670
  3. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
    Artikel: 46d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina