Wet arbeid en zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 3

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel 87b
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 635, 670
 3. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 46d

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel 22
 2. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel 41
Terug naar begin van de pagina