Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van advocaten, enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-11-2009

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie_1/tekst

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina