Schenkingen aan instelling met als doel de bekostiging van medische hulp

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 09-11-2001 t/m 31-12-2005

Schenkingen aan instelling met als doel de bekostiging van medische hulp

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in samenhang met artikel 67, eerste lid, onderdeel 1 van de Successiewet 1956 heb ik goedgekeurd dat heffing van schenkingsrecht achterwege kan blijven wegens schenkingen aan een rechtspersoon met als doel de bekostiging van in het buitenland te verrichten medische hulp aan een patiënt.

In het onderwerpelijke geval ging het om een kind dat een operatie moest ondergaan die in Nederland niet kon worden uitgevoerd. De kosten van de operatie werden niet door de zorgverzekeraar vergoed en de ouders van het kind hadden onvoldoende middelen om die kosten te betalen.

Voorts heb ik aanleiding gevonden de bevoegdheid om artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen voor gevallen als het onderhavige, te mandateren aan de voor de verzoeker competente eenheid van de belastingdienst.

Terug naar begin van de pagina