Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-02-2012.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-12-2001 t/m 31-12-2012

Besluit van 5 november 2001 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 september 2001, nr. 5122961/01/6

Gelet op artikel 8:41, vijfde lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 27b, tweede lid, en artikel 29a, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 24, zesde lid Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 7.67 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 1, derde lid van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2001, nr. Wo3.01 0511/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 oktober 2001, nr. 5129471/01/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie en de Algemene wet inzake de rijksbelastingen.]

Artikel IX

[Vervallen per 01-01-2013]

Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals het voor die datum gold, van toepassing [Red: .]

Artikel X

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 november 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de vijftiende november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina