Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Korps landelijke politiediensten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 31-12-2012

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Korps landelijke politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst kan, in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties bij het Korps landelijke politiediensten, aan de korpschef van het Korps landelijke politiediensten de bevoegdheid verlenen tot de uitvoering van veiligheidsonderzoeken conform daarbij ter zake gegeven instructies alsmede tekenbevoegdheid verlenen ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, onder b en d, van het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 genoemde bevoegdheid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Korps landelijke politiediensten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 november 2001.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries.

Terug naar begin van de pagina