Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee

[Regeling vervallen per 01-11-2013.]
Geldend van 11-11-2001 t/m 31-10-2013

Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2013]

Voor de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:

  • a. de Directeur Operatiën,

  • b. het Hoofd van de afdeling Operatiën,

  • c. het personeel van de bijzondere dienst/veiligheid, en

  • d. het personeel van het observatieteam van de Brigade speciale beveiligingsopdrachten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2013]

De Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke Marechaussee van 26 juli 1994 (Stcrt. 144) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 2001

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina