Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 09-11-2001 t/m 31-12-2006

Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en in overeenstemming met de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt ingericht conform de vragenlijst in de bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

M. Vliegenthart

Bijlage behorend bij artikel 1 van de Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten

[Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage 71814.png
Bijlage 71815.png
Bijlage 71816.png
Bijlage 71818.png
Bijlage 71819.png
Bijlage 71820.png
Bijlage 71821.png
Bijlage 71822.png
Bijlage 71823.png
Bijlage 71824.png
Bijlage 71825.png
Bijlage 71826.png
Bijlage 71827.png
Terug naar begin van de pagina