Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 Besluit voorkoming verbossing rietlanden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-11-2001 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 Besluit voorkoming verbossing rietlanden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2002 is voor verlening van subsidies op grond van het Besluit voorkoming verbossing rietlanden een bedrag van € 0,- beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 2001

De

Staatssecretraris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.

Terug naar begin van de pagina