Vaststelling collegegeld studiejaar 2002-2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 24-11-2001 t/m 30-12-2004

Vaststelling collegegeld studiejaar 2002-2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op

  • artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,

Besluit

Artikel 1. Prijsindexcijfer

[Vervallen per 31-12-2004]

Onder het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, bedoeld in artikel 7.43, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, wordt verstaan de consumentenprijsindexcijfers, werknemersgezinnen met een laag inkomen, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen, genoemd in artikel 7.43, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, worden voor het studiejaar 2002-2003 verhoogd en vastgesteld op € 1395,83.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenWRegelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenWRegelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling collegegeld studiejaar 2002-2003.

De

minister

van op onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina