Subsidieplafond 2002 Regeling Organisatiekosten Samenwerkingsverbanden

[Regeling vervallen per 12-12-2004 met terugwerkende kracht tot en met 08-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 07-12-2004

Subsidieplafond 2002 Regeling Organisatiekosten Samenwerkingsverbanden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Regeling Organisatiekosten Samenwerkingsverbanden

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 12-12-2004]

De in artikel 1 vermelde guldenbedragen vervallen met ingang van 1 januari 2002, met inbegrip van het guldenteken en de haakjes.

Artikel 3

[Vervallen per 12-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 30 oktober 2001.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina