Aanspreekpunt Vastgoedfondsen

Geldend van 26-10-2001 t/m heden

Aanspreekpunt Vastgoedfondsen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit is een herziene versie van het besluit van 12 januari 2001, nr. CPP2000/2838M. Dit besluit is herzien in verband met wijzigingen in de adresgegevens van het aanspreekpunt.

Mij is gebleken dat zowel bij de Belastingdienst als bij belastingadviseurs en andere betrokkenen bij vastgoed vragen leven over de fiscale behandeling van personen – zowel natuurlijke personen als rechtspersonen – die door middel van een transparant samenwerkingsverband vastgoed bezitten.

Gelet op de grote hoeveelheid vragen en verzoeken heb ik besloten een Aanspreekpunt Vastgoedfondsen in te stellen.

Het Aanspreekpunt Vastgoedfondsen zal zorg dragen voor een uniforme fiscale behandeling van personen in de volgende categorieën vastgoedfondsen:

 • 1. projecten van binnenlandse belastingplichtigen met in Nederland gelegen vastgoed, en

 • 2. projecten van binnenlandse belastingplichtigen met in het buitenland gelegen vastgoed.

Projecten van buitenlandse belastingplichtigen met in Nederland gelegen vastgoed dienen evenals voorheen te worden aangemeld bij de Belastingdienst/Ondernemingen Buitenland in Heerlen.

Teneinde ook bij deze projecten een uniforme fiscale behandeling te realiseren zal afstemming plaatsvinden met het Aanspreekpunt Vastgoedfondsen.

Vanaf heden dienen verzoeken te worden gericht aan:

 • Belastingdienst/Directie Grote ondernemingen

  Aanspreekpunt Vastgoedfondsen

  mr. R. P. Kranenborg

  Postbus 58944

  1040 EE Amsterdam

Vervallen besluit

Dit besluit dient ter vervanging van het besluit van 12 januari 2001, nr. CPP2000/2838M.

Terug naar begin van de pagina