Pilot-examen agrarische bedrijfseconomie

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-10-2001 t/m 23-01-2004

Pilot-examen agrarische bedrijfseconomie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het pilot-examen agrarische bedrijfseconomie is gelijkwaardig aan het centraal schriftelijk C-examen agrarische bedrijfseconomie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

`s-Gravenhage, 25 oktober 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina