Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-11-2001 t/m 27-08-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2002 Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid,

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 28-08-2004]

Het subsidieplafond ten behoeve van subsidieverlening op grond van artikel 38 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid bedraagt voor het kalenderjaar 2002 € 10 193 719.

Artikel III

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart.

Terug naar begin van de pagina