Wijziging Besluit aanmelding collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeenverbindendverklaring

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 24-09-2008

Wijziging Besluit aanmelding collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeenverbindendverklaring

Dit besluit zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage , 23 oktober 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina