Subsidieplafond 2002 Besluit behoud historische buitenplaatsen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 26-10-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 Besluit behoud historische buitenplaatsen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2002 is voor aanvragen op grond van het Besluit behoud historische buitenplaatsen € 2.388.000,- beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 oktober 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina