Centraal examen filosofie havo 2003, 2004, 2005 en 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 17-11-2001 t/m 31-07-2007

Centraal examen filosofie havo 2003, 2004, 2005 en 2006

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

  • de Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. filosofie;

Besluit

Artikel 1. Centraal examen filosofie havo 2003

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 Het domein voor het centraal examen filosofie havo in het jaar 2003 is domein D (Sociale filosofie). Het onderwerp is "Macht".

  • 2 De eindtermen bij het onderwerp zijn gelijk aan die van 2002. Ze zijn opgenomen in de bijlage van de regeling VO/BOB/2001/7286 van 20 maart 2001 (Uitleg Gele katern 2001, 10).

Artikel 2. Centraal examen filosofie havo 2004, 2005 en 2006

[Vervallen per 01-08-2007]

Het domein van het centraal examen filosofie havo in de jaren 2004, 2005 en 2006 is domein B (Wijsgerige antropologie). Het onderwerp en de eindtermen zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen filosofie havo 2003, 2004, 2005 en 2006.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina