Bekendmaking budget zorginfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 30-09-2003

Bekendmaking budget zorginfrastructuur

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling;

Besluit:

[Vervallen per 01-10-2003]

Het plafond, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling voor subsidie voor de kosten van zorginfrastructuur, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van genoemde regeling, bedraagt voor het jaar 2001: 30 miljoen gulden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina