Vaststelling subsidieplafond, normbedrag en beleidsprioriteiten voor subsidies op grond van Subsidieregeling welzijnsbeleid

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 27-08-2004

Vaststelling subsidieplafond, normbedrag en beleidsprioriteiten voor subsidies op grond van Subsidieregeling welzijnsbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5 van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidies op grond van artikel 19 van de Subsidieregeling welzijnsbeleid voor het jaar 2002 bedraagt € 10.360.710.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het normbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, voor het jaar 2002 bedraagt € 320,37.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

In het jaar 2002 zijn de beleidsprioriteiten, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, beperkt tot het bekendgemaakte beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina