Vaststelling subsidieplafond 2002 voor Subsidieregeling WeTeN 2001-2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-10-2001 t/m 30-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2002 voor Subsidieregeling WeTeN 2001-2004

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling WeTeN 2001-2004,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling WeTeN 2001-2004 ten behoeve van het boekjaar 2002, bedraagt € 4.876.322 (f 10.746.000).

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina