Regeling luchtwaardigheidseisen

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 15-10-2001 t/m 03-06-2008

Regeling luchtwaardigheidseisen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, onder h tot en met k, en 13, tweede lid, van het Besluit luchtwaardigheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-06-2008]

Voor de volgende categorieën luchtvaartuigen gelden de daarachter genoemde bij deze regeling behorende bijlagen:

  • a. niet stijve luchtschepen met een capaciteit van minder dan 20 passagiers, een maximale startmassa van minder dan 15.000 kg en een draaggasvolume van minder dan 20.000 m3: bijlage 1;

  • b. luchtschepen met een capaciteit van 20 of meer passagiers, een maximale startmassa van 15.000 kg of meer, of een draaggasvolume van 20.000 m3 of meer: bijlage 2;

  • c. landbouwluchtvaartuigen: bijlage 3;

  • d. sleepvliegtuigen: bijlage 4, en

  • e. bemande vrije ballonnen en hetelucht-luchtschepen: bijlage 5.

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling luchtwaardigheidseisen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina