Wijzigingsbesluit Wet tarieven in burgerlijke zaken (indexering civiele griffierechten)

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 13-10-2001 t/m 31-10-2010

Besluit van 26 september 2001 tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken (indexering civiele griffierechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 juni 2001, Directie Wetgeving, no. 5104783/01/6;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2001, no. W03.01.0292/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 19 september 2001, no. 5119286/00/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-11-2010]

Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals het voor die datum gold, van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 september 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de twaalfde oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina