Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006

[Regeling vervallen per 01-07-2006.]
Geldend van 29-10-2005 t/m 30-06-2006

Vaststelling qouta suiker, isoglucose en inulinestroop verkoopseizoenen 2001/2002 t/m 2005/2006

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PbEG 2001, L 178);

Gelet op artikel 7 van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2006]

De quota, bedoeld in artikel 11 van de Verordening (EG) nr. 1260/2001, worden met ingang van het verkoopseizoen 2001/2002 tot en met het verkoopseizoen 2005/2006 als volgt vastgesteld:

 • a. witte suiker:

  1°( Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

  A-quotum: 427.570.250 kg

  B-quotum: 111.637.045 kg

  2° CSM Suiker B.V. te Amsterdam

  A-quotum: 256.542.150 kg

  B-quotum: 68.810.055 kg

 • b. isoglucose:

  Amylum Nederland B.V. te Koog aan de Zaan

  A-quotum: 7.364.600 kg

  B-quotum: 1.734.500 kg

 • c. inulinestroop:

  Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

  A-quotum: 65.519.400 kg

  B-quotum: 15.430.500 kg.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-07-2006]

In afwijking van artikel 1 worden de quota voor het verkoopseizoen 2005/2006 als volgt vastgesteld:

 • a. witte suiker:

  • 1. Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

   • A. quotum: 372.049.375 kg

   • B. quotum: 97.141.320 kg

  • 2. CSM Suiker B.V. te Amsterdam

   • A. quotum: 223.229.625 kg

   • B. quotum: 59.875.280 kg

 • b. isoglucose

  • Amylum Nederland B.V. te Koog aan de Zaan

   • A. quotum: 6.369.900 kg

   • B. quotum: 1.500.200 kg

 • c. inulinestroop

  • Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

   • A. quotum: 59.064.500 kg

   • B. quotum: 13.914.600 kg

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2001.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 24 september 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenskomstig het door de minister genomen besluit:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina