Indexering beheersbijdragen Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-09-2001 t/m 23-01-2004

Indexering beheersbijdragen Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 worden de beheersbijdragen van de landschapspakketten opgenomen in de bijlagen 42 tot en met 56, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en vastgesteld in de regeling Indexering beheersbijdragen 2001 Subsidieregeling natuurbeheer als volgt gewijzigd:

   

Guldens

Euro

42. Houtwal

90%

1310

594

 

75%

985

447

 

50%

655

297

43. Houtkade en

     

landscheiding

90%

1310

594

 

75%

985

447

 

50%

655

297

44. Landweer

90%

1310

594

 

75%

985

447

 

50%

655

297

45. Singel

90%

1190

540

 

75%

895

406

 

50%

595

270

46. Elzensingel

90%

60

27

 

75%

45

20

 

50%

30

14

47. Geriefhoutbosje

 

1190

540

48. Knip- en scheerheg

 

2,23

1,01

49. Struweelhaag

 

0,50

0,23

50. Knotbomenrij

 

8

3,63

51. Grubbe en holleweg

 

2975

1350

52. Hoogstamboomgaard

 

26

11,80

53. Eendenkooi

 

3353

1521

54. Poel

75m

93

42

 

75-175m

147

67

 

175m

187

85

55. Rietzoom en klein

rijland

1250

567

rietperceel

vaarland

1800

817

56. Raster

 

0,96

0,44

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina