Subsidieplafond functieverandering Subsidieregeling natuurbeheer 2000

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 14-10-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond functieverandering Subsidieregeling natuurbeheer 2000

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 wordt een subsidieplafond ingesteld van:

 • -

  f 18,0 miljoen voor subsidie functieverandering, als bedoeld in artikel 42, eerste lid, en artikel 99, eerste lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 voor de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 12 tot en met 41;

 • -

  f 20,0 miljoen voor subsidie functieverandering, als bedoeld in artikel 42, tweede lid, en artikel 99, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en inrichtingssubsidie, als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 voor de basis- en pluspakketten genoemd in de bijlagen 20, 37 en 38.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van dit besluit een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 november 2001.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De subsidie functieverandering, bedoeld in artikel 44 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, bedraagt voor terreinen gelegen in de gemeenten opgenomen in:

 • bijlage 1: f 2.025,-

 • bijlage 2: f 2.315,-

 • bijlage 3: f 2.605,-

 • bijlage 4: f 2.900,-

 • bijlage 5: f 3.200,-

 • bijlage 6: f 3.450,-

 • bijlage 7: f 3.760,-

 • bijlage 8: f 4.050,-

 • bijlage 9: f 4.340,-

 • bijlage 10: f 4.630,-

 • bijlage 11a: f 4.920,-

 • bijlage 11b: f 5.210,-

 • bijlage 11c: f 7.650,-

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 44, vierde lid van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, waarmee de subsidie functieverandering wordt verhoogd bedraagt 2,5% voor de subsidies, die zijn verleend op grond van een aanvraag voor het begrotingsjaar 2000. Voornoemd percentage is tevens het gecumuleerde percentage, bedoeld in artikel 44, vierde lid van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt voor de artikelen 3 en 4 terug tot en met 1 januari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina