Regeling proeftuinen agrarisch natuurbeheer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-09-2001 t/m 23-01-2004

Regeling proeftuinen agrarisch natuurbeheer

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 6 en 17a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor het begrotingsjaar 2001 wordt voor subsidieaanvragen ten behoeve van beheerseenheden gelegen in de gebieden, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, een subsidieplafond ingesteld van f 3 miljoen voor:

  • -

    beheerssubsidie, als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, voor de beheerspakketten 12, 13, 14 en 18;

  • -

    landschapssubsidie, als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, voor de beheerspakketten 32 tot en met 46, met dien verstande dat het subsidieplafond slechts beschikbaar is voor aanvragers, die ten aanzien van de landschapselementen, bedoeld in de bijlagen 32 tot en met 46 van genoemde regeling tevens inrichtingssubsidie aanvragen;

  • -

    inrichtingssubsidie, als bedoeld in artikel 45, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, met uitzondering van de in artikel 45, eerste lid, van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer genoemde bijlagen 29 en 30.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Als gebieden, bedoeld in artikel 17a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, worden aangewezen de in de bijlage bij deze regeling genoemde gebieden, zoals deze op de in de bijlage aangegeven wijze zijn begrensd.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor subsidies waarvoor in artikel 1 van deze regeling een subsidieplafond is vastgesteld, kan een aanvraag worden ingediend tot 1 november 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling proeftuinen agrarisch natuurbeheer.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage. . Gebieden en hun begrenzing

[Vervallen per 24-01-2004]

1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied Wijk en Wouden is als volgt begrensd:

Vanaf de kruising tussen de A4 en de N11, de A4 in zuidwestelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de A4 en het spoor richting Zoetermeer (via Roeleveen). Het spoor volgend in Zuidoostelijke richting tot aan de kruising met het spoor en de Voorweg. Vanaf de kruising van het spoor en de Voorweg in noordwestelijke richting tot aan de gemeentegrens van Zoetermeer, de gemeentegrens volgend in noordoostelijke richting langs de Limietsloot tot aan de kruising tussen de gemeentegrens Zoetermeer en de Ringsloot. De Ringsloot in oostelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de Ringsloot en de Slootweg. De Slootweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de kruising tussen de Slootweg en de Gelderswoudseweg, via de Gelderswoudseweg in noordelijke richting tot aan de kruising tussen de Gelderwoudseweg en de Noorderpolderringdijk. Vanaf de Noorderpolderringdijk in oostelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de Noorderpolderringdijk en de Bentweg, vanaf de kruising de Bentweg volgend in zuidelijke richting tot aan de T-splitsing met Westeinde. De Westeinde in oostelijke richting volgend door Hazerswoude-dorp via de Dorpstraat overlopend in de Voorweg. Vanaf de Voorweg de Loeteweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising tussen de Loeteweg en de Oude wijk. Vanaf de kruising de Oude wijk volgend in oostelijke richting tot aan de provinciale weg N207. De N207 in noordelijke richting volgend tot aan de kruising met de N11. Vanaf de kruising de N11 in westelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de N11 en de A4 richting Rotterdam.

2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied Groene Woud is als volgt begrensd:

Vanaf het knooppunt De Baars bij Tilburg, de A65 volgend in noordelijke richting tot de kruising met de spoorlijn Tilburg-Eindhoven. De spoorlijn Tilburg-Eindhoven volgend in oostelijke richting tot aan de overgang met de Oisterwijksedreef. De Oisterwijksedreef volgend in noordelijke richting tot de Belversedijk. De Belversedijk volgend in oostelijke en later zuidelijke richting tot aan de Posthoornseweg. De Posthoornseweg volgend in zuidelijke richting tot aan de overgang met de spoorlijn Tilburg-Eindhoven. De Spoorlijn Tilburg-Eindhoven volgend in oostelijke en later zuidelijke richting tot aan de kruising met de Lage Voortseweg. De Lage Voortseweg volgend in oostelijke richting tot de Oude Rijksweg. De Oude Rijksweg volgend in zuidoostelijke richting tot de kruising met de A2. De A2 volgend in zuidelijke richting tot de gemeentegrens van Best. De gemeentegrens van Best volgend in oostelijke en later zuidelijke richting tot aan de Bestse Weg (N619). De Bestse Weg volgend in zuidelijke richting, overgaand in de Sint Oedenrodeseweg, overgaand in de Nieuwstraat, overgaand in de Hoofdstraat, overgaand in de Oirschotseweg, overgaand in de Bestse Weg (N621) tot aan de Provinciale weg. De Provinciale weg volgend in westelijke richting tot de kruising met de A58. De A58 volgend in westelijke richting tot aan de kruising met de A65 (knooppunt De Baars).

3

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied Langbroekerwetering is als volgt begrensd:

Vanaf de kruising tussen de A12 en de provinciale weg N229 de provinciale weg N229 volgend in zuidoostelijke richting tot aan de kruising tussen de provinciale weg N229 en de Kromme Rijn. Vanaf de kruising tussen de provinciale weg N229 en de Kromme Rijn de Kromme Rijn volgend tot aan de kruising tussen de Kromme Rijn en de Rijndijk, de Rijndijk in oostelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de Rijndijk en de Kerseweg in de gemeente Amerongen. De Kerseweg in noordelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de Kerseweg en de provinciale weg de N225, vanaf de kruising tussen de provinciale weg de N225 en de Kerseweg de provinciale weg de N225 volgend in noordwestelijke richting tot aan de kruising tussen de provinciale weg N225 en de A12. De A12 volgend in westelijke richting tot aan de kruising tussen de A12 en de provinciale weg de N229.

4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied Heuvelland is begrensd door de grens van de kadastrale gemeente Gulpen-Wittem.

5

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied `deel van Noord-Oost Twente' bestaat uit twee deelgebieden, die als volgt zijn begrensd:

a. Deelgebied A.

[Vervallen per 24-01-2004]

Vanaf de kruising tussen rijksgrens en de Beltweg in de gemeente Tubbergen, de Beltweg volgend in westelijke richting tot aan de kruising tussen de Beltweg en de Langehoutsweg, de Langehoutsweg volgend in zuidwestelijke richting tot aan de kruising tussen de Langehoutsweg en de N343, vanaf de kruising tussen de Langehoutsweg en de Hardenbergerweg (N343), de Hardenbergerweg volgend in zuidelijke richting tot de kruising met de Bruno van Ommenstraat. De Bruno van Ommenstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Reutemerstraat tot de kruising met de Kapsweg. De Kapsweg volgend in oostelijke richting tot de kruising met de Snoeymansweg. De Snoeymansweg volgend in zuidelijke richting tot de kruising met de Frederikus Johannus Groothuis Weg. De Frederikus Johannus Groothuis Weg volgend in zuidelijke richting tot de kruising met de N 349. De N349 volgend in oostelijke richting tot de kruising met de Laagsestraat, de Laagsestraat doorlopend in de Laagseweg in noordoostelijke richting volgend tot aan de kruising met de rijksgrens, de rijksgrens in westelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de rijksgrens en de Beltweg.

b. Deelgebied B.

[Vervallen per 24-01-2004]

Vanaf de kruising tussen de N1 en de N342, de N1 volgend in oostelijke richting tot aan de kruising tussen de N1 en de A1. Vanaf de kruising tussen de N1 en de A1 in oostelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de A1 en de rijksgrens. Vanaf de kruising tussen de A1 en de rijksgrens de rijksgrens in noordelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de rijksgrens en de Brandlichterweg, de Brandlichterweg volgend in westelijke richting tot aan de kruising tussen de Brandlichterweg en de Oldenzaalsestraat, de Oldenzaalsestraat overlopend in de provinciale weg de N342 in zuidwestelijke richting volgend tot aan de kruising tussen de N342 en de N1.

6

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied West-Zeeuws Vlaanderen is als volgt begrensd:

Vanaf de landsgrens Nederland-België bij gemeente Sluis 300 meter vanaf de duinvoet aan de zeezijde landinwaarts gemeten tot aan de jachthaven van Breskens. Vanaf de jachthaven te Breskens de Westerscheldedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Oost Lange Weg. De Oost Lange Weg volgend in westelijke richting tot aan de West Lange Weg. De West Lange Weg volgend in westelijke richting overgaand in de Duivelhoekseweg tot de Schoondijke. De Schoondijke volgend tot de Hoofdplaatseweg. De Hoofdplaatseweg volgend tot Molenwater. Molenwater volgend in westelijke richting tot Dorpstraat. Dorpstraat volgend in zuidelijke richting tot Rijksweg (N58). De N58 volgend in zuidelijke richting tot aan Kruisdijkweg. De Kruisdijkweg volgend tot de Provinciale weg Breskens-Sluis (N674). De N674, overgaand in de Voorstraat volgend tot de Burgemeester J.C Everaarslaan. De Burgemeester J.C. Everaarslaan overgaand in de Scherpbierseweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Barendijk. De Barendijk volgend in westelijke richting tot aan de N675. De N675 volgend in zuidelijke richting tot aan de Akkerweg. De Akkerweg volgend in westelijke richting tot de Knokkertweg. De Knokkertweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N675. De N675 tot de Platteweg. De Platteweg volgend in westelijke richting tot de Ringdijk-Zuid. De Ringdijk-Zuid volgend tot de bebouwde kom van Cadzand. De bebouwde kom van Cadzand volgend tot de Koolsweg. De Koolsweg volgend tot Groenewegje 1. Groenewegje 1, overgaand in Groenewegje 2 volgend tot de Herenweg. Herenweg volgend in zuidelijke richting tot aan Platte Weg. Platte Weg volgend tot aan Noordmansweg. Noordmansweg volgend tot Oudelandseweg. Oudelandseweg, overgaand in Terhofstededijk volgend tot N675. N675 volgend in zuidelijke richting tot Braamdijk. Braamdijk volgend in westelijke richting, overgaand in Dorpstraat. Dorpstraat volgend in tot wallen Retranchement. Wallen Retranchement volgend tot Kanaalweg. Kanaalweg volgend tot aan het Zwin. Het Zwin volgend tot aan de rijksgrens Nederland-België. De rijksgrens Nederland-België volgend tot aan Weg om den Paspolder. Weg om den Paspolder volgend tot N675. N675 volgend in noordelijke richting tot Slagje. Slagje volgend tot Zuiddijk. Zuiddijk volgend in oostelijke richting, overgaand in de Boomgaardweg, tot aan Havenpolder. De Havenpolder volgend tot N58. De N58 volgend in oostelijke richting tot aan de Draaibrugseweg. De Draaibrugseweg volgend tot de Oosthavendijk. De Oosthavendijk volgend tot de Diomedeweg. De Diomedeweg volgend tot de gemeentegrens. De gemeentegrens volgend tot Isabelladijk. De Isabelladijk volgend tot de gemeentegrens. De gemeentegrens volgend tot aan Appelstraat. Appelstraat volgend in zuidelijke richting tot de Sint Pietersdijk. De Sint Pietersdijk volgend in westelijke richting tot aan de bebouwde kom van Aardenburg. De bebouwde kom van Aardenburg langs de zuidelijke zijde volgen tot aan de Zuider Bruggeweg. De Zuider Bruggeweg in westelijke richting volgend tot aan Heiligeweg. De Heiligeweg in zuidelijke richting volgend tot aan de landsgrens. De Landsgrens volgend in zuidelijke, oostelijke en later noordelijke richting tot aan Sint Margrietpolderdijk. Volgend de Sint Margrietpolderdijk, Sint Jorisweg, Passageulestraat, Wildeweg, Krommeslag, Oudemansdijk, Mollekotweg, Pyramide tot aan Timmermansweg. In noordelijke richting volgend de Timmermansweg en vervolgens Pyramide tot aan de Isabellaweg. De Isabellaweg volgend in westelijke richting tot Watervlietseweg. Watervlietseweg volgend in noordelijke richting tot Schapenmenne. Volgend in westelijke richting Schapenmenne, vervolgens Middenweg tot aan Turkeyeweg. Turkeyeweg volgen in westelijke richting tot Liniedijk. Liniedijk volgend in westelijke richting tot Klein Brabant. Klein Brabant in zuidelijke richting volgend, overgaand in Slepersdijk, Bakkerdam 2 tot aan kade Uitwateringskanaal. Kade Uitwateringskanaal volgend in westelijke richting tot Maagdenbergweg. In noordelijke richting volgend Maagdenburgweg overgaand in Brugse vaart. Burgse vaart volgend tot Nieuwveltweg. Nieuwveltweg volgend tot Cathalijneschans. Cathalijneschans tot Philipsweg. Philipsweg volgend tot Goudenpolderdijk. Goudenpolderdijk tot Nozemansweg. Nozemansweg tot Steenhovensedijk. Steenhovensedijk tot Philipsweg. Philipsweg tot aan Kaas en Broodsedijk. Kaas en Broodsedijk volgend tot Noordelijke Brugsevaartweg. Noordelijke Brugsevaarweg volgend tot Veerhoeksdijk. Veerhoeksdijk volgend tot Oude Haven. Oude haven volgend tot Henricusdijk. Henricusdijk volgend tot Scherpbier. Scherpbier volgend tot de zuidelijke dijk van de Grote Corneliapolder. Zuidelijke dijk van de Grote Corneliapolder, overgaand in Tragel-West, overgaand in Tragel-Oost volgend tot Westelijke Dwarsweg. Westelijke Dwarsweg volgend in noordelijke richting tot aan West Lange Weg. West Lange Weg volgend in oostelijke richting tot Zuid Lange Weg.

7

[Vervallen per 24-01-2004]

Het gebied `Ooypolder/Groesbeek' bestaat uit twee deelgebieden, die als volgt zijn begrensd:

a. Deelgebied A `de Ooypolder'.

[Vervallen per 24-01-2004]

Volgend de Nederlands-Duitse landsgrens in noordelijke richting vanaf het kruispunt met de Nieuwe Rijksweg N325 tot aan de dijk bij grenspaal 657. De dijk in westelijke richting volgend tot Duffeltdijk. Duffeltdijk volgend in zuidelijke richting tot Erlecomsedam. Erlecomsedam volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Ooijse Bandijk, overgaand in Ooijse Dijk tot aan Ubbergseweg. Ubbergseweg volgend in oostelijke richting tot Nieuwe Ubbergseweg. Nieuw Ubbergseweg volgend in oostelijke richting, overgaand in Nieuwe Rijksweg (N325) tot aan de Nederlands-Duitse Landsgrens.

b. Deelgebied B `Groesbeek'.

[Vervallen per 24-01-2004]

Vanaf het kruispunt van de Mookse Baan met de gemeentegrens van Groesbeek, de gemeentegrens in zuidelijke en later oostelijke richting volgend tot aan de landsgrens tussen Nederland en Duitsland. De Nederlands-Duitse landsgrens volgend in noordelijke richting, overgaand in de Oude Kleefsebaan tot aan de bosrand bij Holdeurn-laag. De bospaden in de bosrand in zuidelijke richting volgend tot de Derdebaan. De Derdebaan volgend in westelijke richting tot de Postweg. De Postweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Nieuweweg, overgaand in de Molenweg tot de Cranenburgsestraat. De Cranenburgsestraat in oostelijke richting volgend tot aan de Mies. De Mies, overgaand in de Ambachtsweg volgend tot de Kloosterstraat. De Kloosterstraat volgend tot de Nieuwe Drulseweg. De Nieuwe Drulseweg in zuidwestelijke richting volgend tot de Bredeweg. De Bredeweg in noordwestelijke richting volgend tot grens met de bebouwde kom. De bebouwde kom in westelijke richting volgend tot de bosrand. Het pad in de bosrand in zuidwestelijke richting volgend tot de gemeentegrens.

Terug naar begin van de pagina