Besluit tot vaststelling van een regeling inzake kostenvergoeding bemiddeling vrijstellingsregeling Wet Bpf

Geldend van 30-09-2001 t/m heden

Besluit tot vaststelling van een regeling inzake kostenvergoeding bemiddeling vrijstellingsregeling Wet Bpf

De Sociaal-Economische Raad, gelet op artikel 7 lid 4 van het Besluit Bemiddelaar vrijstellingsregeling Wet Bpf, besluit de aan partijen op te leggen kostenvergoeding als volgt vast te stellen:

  • 1. Voor elk door de Bemiddelaar te behandelen verzoek tot bemiddeling is door partijen afzonderlijk een eigen bijdrage in de kosten van behandeling verschuldigd ter hoogte van 1250 gulden (567,23 euro).

  • 2. Indien daartoe aanleiding is kan het dagelijks bestuur van de raad besluiten het bedrag van de kostenvergoeding aan te passen.

  • 3. Dit Besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Den Haag, 21 september 2001

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina