Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-03-2002 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoeksprogramma's]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Als perioden waarbinnen verzoeken om preadvies kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

 • a. 1 oktober 2001 tot en met 26 oktober 2001 wat betreft het onderzoekprogramma elektromagnetische vermogentechniek;

 • b. 1 oktober 2001 tot en met 26 oktober 2001 wat betreft het onderzoekprogramma precisietechnologie;

 • c. 1 oktober 2001 tot en met 26 oktober 2001 wat betreft het onderzoekprogramma beeldverwerking.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Als perioden waarbinnen aanvragen om subsidie in het kader van een onderzoekprogramma worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 15 februari 2002 tot en met 15 maart 2002 wat betreft het onderzoekprogramma elektromagnetische vermogenstechniek;

  • b. 1 maart 2002 tot en met 28 maart 2002 wat betreft het onderzoekprogramma precisietechnologie;

  • c. 15 maart 2002 tot en met 12 april 2002 wat betreft het onderzoekprogramma beeldverwerking.

 • 2 Indien de aanvraag betrekking op een onderzoekprogramma en een indieningsperiode als bedoeld in het eerste lid, onder b of c, dient de aanvrager te beschikken over een pre-advies van de stuurgroep, doch hij behoeft dit niet bij de aanvraag te voegen.

Artikel IV

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 september 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina