Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001-II

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 29-09-2001 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001-II

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Als periode, bedoeld in artikel 7, eerste lid, tweede volzin, van de Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs, waarin aanvragen om subsidie op grond van die regeling moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld de periode 29 september 2001 tot en met 29 november 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 1 genoemde periode bedragen:

    • a. voor pilotprojecten f 200.000,00;

    • b. voor ontwikkelingsprojecten f 2.800.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 september 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling ondernemerschap en onderwijs 2001-II.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 september 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina