Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2001

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-10-2001 t/m 22-12-2004

Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2001

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaar-premie

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2001: 6,6.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2001: f 89.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 september 2001

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina