Besluit inwerkingtreding SER-besluit Fusiegedragsregels 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2017.]
Geldend van 07-09-2001 t/m heden

Besluit inwerkingtreding SER-besluit Fusiegedragsregels 2000

De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad,

gelet op de artikelen 34 en 35 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000);

gelet op artikel III, eerste en tweede lid, van de Wet van 22 maart 2001 tot opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (Stbl. 2001, 181 - 'Wet obe');

besluit:

Artikel 2

  • 2 Met het toezicht op andere fusiezaken dan de in het vorige lid van dit artikel genoemde, welke op de voet van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 vóór de datum van inwerkingtreding van het SER- besluit Fusiegedragsregels 2000 ter kennis van de Commissie zijn gebracht blijft de Commissie belast tot uiterlijk 5 maart 2002.

    De alsdan nog niet afgesloten zaken worden per die datum ter afhandeling overgedragen aan het secretariaat van de raad of, voor zoveel nodig, aan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels bedoeld in artikel 9 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000.

Den Haag, 3 september 2001

H.H.F. Wijffels

voorzitter

Terug naar begin van de pagina