Subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-09-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor subsidies op grond van het Besluit ontwikkeling van landschappen voor de aanvraagperiode, welke loopt van 1 september tot en met 31 december 2001, bedraagt f 500.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 31 augustus 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

.
Terug naar begin van de pagina