Uitvoeringsregeling Tipp 2001

[Regeling vervallen per 15-12-2004.]
Geldend van 05-09-2001 t/m 14-12-2004

Uitvoeringsregeling Tipp 2001

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 4 en 6, eerste lid, van het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder het besluit: het Besluit tender investeringsprogramma's provincies 2000.

Artikel 2

[Vervallen per 15-12-2004]

Het in artikel 3, eerste lid, van het besluit bedoelde maximale subsidiebedrag wordt vastgesteld op € 6.806.703.

Artikel 3

[Vervallen per 15-12-2004]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2002 verlenen van subsidies op grond van het besluit wordt vastgesteld op € 40.840.219.

  • 2 Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 10, eerste lid, van het besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 15-12-2004]

Aanvragen om subsidie op grond van het besluit moeten in 2001 zijn ontvangen in de periode die aanvangt op 5 september 2001 en eindigt op 3 december 2001 om 12.00 uur.

Artikel 5

[Vervallen per 15-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Tipp 2001.

's-Gravenhage, 31 augustus 2001

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

G. Ybema

Terug naar begin van de pagina