Besluit aanwijzing instellingen die ter uitvoering van de AWBZ het sociaal-fiscaalnummer van verzekerden gebruiken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van 28 augustus 2001, houdende aanwijzing van instellingen die in hun administratie en bij gegevensverstrekking ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten het sociaal-fiscaalnummer van verzekerden gebruiken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 2001, Z/VU-2197773;

Gelet op artikel 40a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2001, no. W 13.01.0326/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2001, Z/VU-2208243;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De in het eerste lid aangewezen instellingen gebruiken het sociaal-fiscaalnummer slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2001, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 augustus 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 augustus 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven elfde september 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina