Regeling vervoeropbrengsten rijksbijdrage openbaar vervoer

[Regeling vervallen per 06-04-2005 met terugwerkende kracht tot en met 16-03-2005.]
Geldend van 24-07-2002 t/m 15-03-2005

Regeling vervoeropbrengsten rijksbijdrage openbaar vervoer

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit personenvervoer 2000;

b. nationaal vervoerbewijs:

een bewijs als bedoeld in artikel 3 van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2005]

De andere vervoeropbrengsten, bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, bestaan uit:

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2005]

  • 1 Andere vervoerbewijzen als bedoeld in artikel 60, onderdeel c, van het besluit, zijn:

    • a. vervoerbewijzen aan de reiziger van vervoer als bedoeld in artikel 6 van het besluit;

    • b. vervoerbewijzen aan de reiziger van vervoer als bedoeld in artikel 7 van het besluit.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op overige vervoerbewijzen afgegeven door of namens een concessieverlener.

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2005]

De vervoerbewijzen genoemd in artikel 60, onderdeel b, van het besluit en artikel 3, tweede lid, worden bij de berekening, bedoeld in artikel 54, tweede lid, van het besluit uitsluitend meegenomen indien deze vervoerbewijzen:

  • a. zijn afgegeven aan reizigers, en

  • b. niet uitsluitend geldig zijn in combinatie met een nationaal vervoerbewijs.

Artikel 5

[Vervallen per 06-04-2005]

Op de berekening van vervoeropbrengsten van vervoerbewijzen als bedoeld in artikel 4, wordt in mindering gebracht een bijdrage aan de vervoerprijs van bestuursorganen of concessiehouders, tenzij deze bijdrage wordt verleend ten behoeve van het vervoer van hun werknemers.

Artikel 6

[Vervallen per 06-04-2005]

Op grond van artikel 54, eerste lid, van het besluit, worden de opbrengsten van de vervoerbewijzen, genoemd in artikel 4, uitsluitend in aanmerking genomen tot maximaal het opbrengstenniveau van de nationale vervoerbewijzen als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoeropbrengsten rijksbijdrage openbaar vervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage bij de Regeling vervoeropbrengsten rijksbijdrage openbaar vervoer

[Vervallen per 06-04-2005]

Tabel A

In mindering te brengen percentage om tot NVB-niveau te komen op opbrengsten uit snelle busverbindingen zoals bedoeld in artikel 6 van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

   

Regionaal Orgaan Amsterdam

8,88%

Knooppunt Arnhem - Nijmegen

0,00%

Provincie Groningen (Arriva Gado)

5,11%

Provincie Groningen (Arriva Veonn)

17,36%

Provincie Groningen (Connexxion)

4,48%

Provincie Fryslân (Connexxion)

10,78%

Provincie Fryslân (Arriva)

17,36%

Provincie Fryslân (NoordNed)

0,00%

Provincie Drenthe (Arriva Gado)

5,11%

Provincie Drenthe (Arriva Veonn)

17,36%

Provincie Overijssel (Connexxion)

0,00%

Provincie Gelderland (Connexxion)

4,28%

Provincie Gelderland (Hermes)

4,28%

Provincie Flevoland (Arriva)

17,36%

Provincie Flevoland (Connexxion)

0,00%

Provincie Noord-Holland (Arriva)

17,36%

Provincie Noord-Holland (Connexxion)

11,98%

Provincie Zuid-Holland (Connexxion)

7,98%

Provincie Zeeland (Connexxion)

16,98%

Provincie Noord-Brabant (BBA)

21,78%

Provincie Limburg (Hermes)

0,00%

Tabel B

Maximumtarieven (in euro)

Rijksbijdrage- gerechtigde

Kaartcategorie

Maximum- tarief per kilometer

Maximum- tarief per zone

Maximum- tarief per dag

Alkmaar

enkel/retour

,16

,52

-

langere geldigheid

,08

,27

1,36

Almere

enkel/retour

,15

,56

-

langere geldigheid

10

,35

1,16

Amersfoort

enkel/retour

,16

,66

-

langere geldigheid

,08

,36

1,36

Apeldoorn

enkel/retour

,14

,54

-

langere geldigheid

,08

,30

1,24

Breda

enkel/retour

,14

,67

-

langere geldigheid

,07

,32

,98

BRU

enkel/retour

,16

,54

-

langere geldigheid

,08

,28

1,47

Den Bosch

enkel/retour

,15

,60

-

langere geldigheid

,07

,28

1,07

Dordrecht

enkel/retour

,16

,51

-

langere geldigheid

,10

,32

1,20

Drenthe

enkel/retour

,12

,50

-

langere geldigheid

,06

,24

1,82

Flevoland

enkel/retour

,14

,58

-

langere geldigheid

,06

,25

1,74

Friesland

enkel/retour

,12

,45

-

langere geldigheid

,06

,22

1,89

Gelderland

enkel/retour

,13

,54

-

langere geldigheid

,06

,25

1,74

Groningen

enkel/retour

,12

,48

-

langere geldigheid

,06

,24

2,02

Groningen (Stad)

enkel/retour

,13

,48

-

langere geldigheid

,07

,25

1,31

Haaglanden

enkel/retour

,17

,54

-

langere geldigheid

,11

,35

1,25

Haarlem

enkel/retour

,15

,52

-

langere geldigheid

,08

,29

1,28

Hilversum

enkel/retour

,13

,57

-

langere geldigheid

,08

,34

1,27

KAN

enkel/retour

,14

,59

-

langere geldigheid

,07

,30

1,34

Leeuwarden

enkel/retour

,12

,62

-

langere geldigheid

,07

,36

1,27

Leiden

enkel/retour

,16

,57

-

langere geldigheid

,09

,31

1,35

Lelystad

enkel/retour

,16

,69

-

langere geldigheid

,07

,30

,94

Limburg

enkel/retour

,15

,57

-

langere geldigheid

,07

,28

1,33

Maastricht

enkel/retour

,19

,81

-

langere geldigheid

,10

,43

1,00

Noord-Brabant

enkel/retour

,14

,55

-

langere geldigheid

,06

,24

1,49

Noord-Holland

enkel/retour

,15

,57

-

langere geldigheid

,07

,28

1,60

Overijssel

enkel/retour

,13

,56

-

langere geldigheid

,06

,25

1,84

ROA

enkel/retour

,16

,56

-

langere geldigheid

,09

,30

1,49

SRE

enkel/retour

,15

,50

-

langere geldigheid

,07

,22

1,56

SRR

enkel/retour

,13

,53

-

langere geldigheid

,08

,33

1,40

Tilburg

enkel/retour

,17

,77

-

langere geldigheid

,08

,36

,97

Twente

enkel/retour

,08

,34

-

langere geldigheid

,06

,28

1,25

Utrecht

enkel/retour

,15

,58

-

langere geldigheid

,07

,26

1,66

Zeeland

enkel/retour

,12

,52

-

langere geldigheid

,06

,24

1,72

Zuid-Holland

enkel/retour

,14

,56

-

langere geldigheid

,07

,26

1,84

Zwolle

enkel/retour

,14

,59

-

langere geldigheid

,07

,31

1,22

Terug naar begin van de pagina