Regeling voorschriften en modellen gegevensverstrekking rijksbijdrage openbaar vervoer

[Regeling vervallen per 06-04-2005 met terugwerkende kracht tot en met 16-03-2005.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 15-03-2005

Regeling voorschriften en modellen gegevensverstrekking rijksbijdrage openbaar vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 71 van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2005]

  • 2 De verantwoording van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van de in de bijlagen 2 tot en met 4 opgenomen controleprotocollen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bij deze controleprotocollen behorende modellen.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2005]

Het Besluit modellen gegevensverstrekking rijksbijdrage openbaar vervoer wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verantwoording van de opgave van verkopen welke bestaat uit de tot en met 31 augustus 2001 gerealiseerde opbrengsten.

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorschriften en modellen gegevensverstrekking rijksbijdrage openbaar vervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina