Regeling geldsom visakten 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 63

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 2002: € 47,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad € 45,37 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad € 2,13.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 2002: € 9,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad € 7,47 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad € 2,03.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling geldsom visakten 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 27 augustus 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina