Vaststelling vermogensoverdracht Aaf in 2000

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-10-2001 t/m 21-09-2004

Vaststelling vermogensoverdracht Aaf in 2000

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel VIII, eerste lid van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen,

Besluit:

[Vervallen per 22-09-2004]

De overdracht van vermogen ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen ten laste van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds over het boekjaar 2000 bedraagt nul gulden.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 augustus 2001

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina