Regeling melding geweldaanwending

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 31-08-2001 t/m 31-12-2012

Regeling melding geweldaanwending

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op artikel 17, tweede lid, van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop het Besluit van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar in verband met verduidelijking van de voorschriften inzake vuurwapengebruik en melding van de aanwending van geweld, in werking treedt.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina