Regeling vaststelling model klein vaarbewijs 2001

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 30-06-2009

Regeling vaststelling model klein vaarbewijs 2001

De Minister Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Het klein vaarbewijs voor de vaart op de rivieren, kanalen en meren, onderscheidenlijk voor de vaart op alle binnenwateren wordt vastgesteld volgens het model opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Klein vaarbewijzen, afgegeven overeenkomstig de Regeling vaststelling model klein vaarbewijs, behouden hun geldigheid, totdat deze is verstreken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De Regeling vaststelling model klein vaarbewijs wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model klein vaarbewijs 2001.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2009]

Voorkant Klein Vaarbewijs

Bijlage 30642.png

(1) NEDERLAND over de breedte gedrukt.

Achterkant Klein Vaarbewijs

Bijlage 30643.png

(1) NEDERLAND over de breedte gedrukt.

Terug naar begin van de pagina