Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren bedragen € 70,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren bedragen € 84,-.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het beperkt examen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling examen klein vaarbewijs, ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren bedragen € 70,-.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het beperkt examen, bedoeld in artikel 4 van de Regeling examen klein vaarbewijs, ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren, of op alle binnenwateren, bedragen € 63,-.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 maart 1994, nr. DGSM/J-30.278/94, houdende vaststelling tarieven examenkosten klein vaarbewijs, wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina