Subsidieplafond 2001 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 24-08-2001 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond 2001 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5 van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt f 115.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

De regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2000, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling CVO en vaststelling van het subsidieplafond voor 2001 (Stcrt. 244), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 augustus 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina