Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden

Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 03-05-2014 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet zeevarenden bepaalde zijn belast:

  • a. de ambtenaren van het Korps Nationale Politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij het district Zeehavenpolitie van de Regionale Eenheid Rotterdam;

  • b. de ambtenaren van het Korps Nationale Politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid; en

  • c. de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven