Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-02-2002 t/m 31-12-2012

Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Zeevaartbemanningswet bepaalde zijn belast:

  • a. de ambtenaren van het district Rivierpolitie van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

  • b. de ambtenaren van de dienst Waterpolitie van de divisie Mobiliteit van het Korps landelijke politiediensten die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

  • c. de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee die belast zijn met de grensbewaking;

  • d. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven