Mandaatregeling hoofd regiebureau POP

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 30-06-2010 t/m 31-12-2011

Mandaatregeling hoofd regiebureau POP

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het hoofd van het regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. uitgaven van materiële aard;

  • b. het verlenen van opdrachten tot een maximum van € 150.000,- per opdracht betreffende het doen van onderzoek naar:

   • -

    de opzet van een evaluatiesystematiek van het POP;

   • -

    het verbreden van de taken van het Regiebureau tot andere structuurprogramma's;

   • -

    de uitvoering van onderdelen van het POP (externe audit);

  • c. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van het Regiebureau POP betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ’,

  voor deze:

  HET HOOFD REGIEBUREAU POP,’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Bij verhindering van het hoofd Regiebureau POP is het plaatsvervangend hoofd Regiebureau POP gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de in artikel 1, eerste lid, genoemde aangelegenheden.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ’,

  voor deze:

  HET PLAATSVERVANGEND HOOFD REGIEBUREAU POP,’.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 16 augustus 2001.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.J. Kalden.

Terug naar begin van de pagina