Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2001.
Geldend van 01-09-2001 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Rekjj
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 5113414/01/DJI
Identificatienummer BWBR0012736
Rechtsgebied Strafrecht | Jeugdstrafrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-09-2001

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-09-2001 Nieuwe-regeling 14-08-2001 Stcrt. 2001, 156 5113414/01/DJI 14-08-2001 Stcrt. 2001, 156
Naar boven