Geitenkappen

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 07-08-2001 t/m 26-09-2007

Geitenkappen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Mij is de volgende vraag voorgelegd.

Vallen de werkzaamheden door een agrarisch loonbedrijf, bestaande in het geitenkappen, onder het verlaagde tarief van post 13, van Tabel I, onderdeel b, behorende bij de Wet op omzetbelasting 1968? Onder ‘geitenkappen’ wordt verstaan het knippen van nagels van geiten. Het geitenkappen gebeurt om kreupelheid te voorkomen. De geiten die gekapt worden zijn het eigendom van landbouwers.

Ik heb daarop het volgende geantwoord.

Ter zake van het geitenkappen door een agrarisch loonbedrijf is het algemene tarief van toepassing. Post 13, van tabel I, onderdeel b, is niet van toepassing, omdat deze werkzaamheden niet eigen zijn aan en kenmerkend voor het agrarisch loonbedrijf. Deze activiteiten worden gewoonlijk verricht door veepedicures of door veeartsen, in welk geval sinds 1 januari 1992 het algemene omzetbelastingtarief van toepassing is.

Terug naar begin van de pagina