Regeling restauratie-eenheden monumenten

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 17-08-2001 t/m 31-01-2006

Regeling restauratie-eenheden monumenten

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg;

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

Het bepalen van een restauratie-eenheid, als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, vindt plaats aan de hand van de Methode Vaststelling restauratiebehoefte, die als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling restauratie-eenheden monumenten.

Deze regeling wordt met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina